Revize elektrospotřebičů a hromosvodů snadno a rychle

28.01.2019

Bezpečným, jednoduše dostupným a spolehlivým partnerem, který ve vašem objektu, firmě, výrobní hale či třeba administrativní budově provede revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů, je spol. Elektro Revize Praha. Revize-elektro-praha.cz zajišťuje všechny revize elektroinstalace v Praze, ale i celé České republice za použití nejmodernější techniky.

Revize elektrospotřebičů
Revize elektrospotřebičů

Revize elektroinstalace jedině od Revize Elektro Praha

Firma Revize Elektro Praha provádí měření zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, pracuje na opravách a montážích v rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí rovněž elektrorevize. Společnost pak provádí také montáže, opravy a elektrorevize vypínačů AEG(ALTSOM)S1 - 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, rozvaděčů GMA - izolovaných plynem SF6 a vypínačů ALSTOMHVX 22 kV - izolovaných vákuem. Nabídka společnosti zahrnuje rovněž plnění přístrojů plynem a měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem ukládaná povinnost provádět pravidelné revize elektrospotřebičů je třeba hlavně kvůli bezpečnosti práce, ochraně i zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel musí nechat provést revize elektrospotřebičů a také revize hromosvodů. Firma revize-elektro-praha.cz se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování a také přeměrení. Do revizních karet jsou pak zaznamenávány naměřené hodnoty.

Před ničivými blesky vás ochrání revize hromosvodů

Zásah bleskem představuje riziko pro stavby, zařízení, občany, inženýrské sítě a instalace, proto se jako účinná ochrana instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při stavění nového hromosvodu provádíme tzv. výchozí revize. Periodické revize hromosvodů se realizují každé 4 roky a po havárii je nutné provést mimořádné revize hromosvodů.