Oprava hromosvodu aneb přestaňte se bát blesků

08.12.2020
Oprava hromosvodu
Oprava hromosvodu

I když je člověk mnohými považován za pána celého tvorstva, stále si nedokázal podmanit určité přírodní jevy. Bouřky a blesky strašily naše předky už před několika tisíci lety. Dnes příchod bouřky naštěstí neznamená tak vehementní strach o střechu nad hlavou, ale i přesto bychom se před blesky měli mít na pozoru. Samozřejmostí je instalovaný hromosvod, který vám dodá požadovanou ochranu a jistotu před úderem blesku. A také případná oprava hromosvodu.

V čem spočívá výchozí revize hromosvodu?

Oprava hromosvodu je velice důležitá činnost, která následuje po revizi hromosvodů. Při instalaci nového zařízení se provádí výchozí kontrola hromosvodu, která spočívá v celkové revizi a zhodnocení funkčnosti. Technik během komplexní revize zjišťuje, zda je hromosvod schopný bezpečného provozu, tedy zda dokáže bezpečně uzemnit úder i velice silným bleskem. Výchozí revize většinou následuje po kolaudaci domu.

Jak často se provádí kontroly hromosvodů?

Ani po několika letech od instalace hromosvodu byste toto zařízení neměli nechávat bez větší pozornosti. Periodické revize hromosvodů se provádějí v intervalech 4 let a důrazně se doporučuje tyto kontroly nepodceňovat! Technik touto kontrolou nejlépe zjistí, zda se stav hromosvodu nezhoršil a zda je vůbec bezpečné pokračovat v jeho používání. Směrodatné jsou naměřené hodnoty, protože pokud by drát nedokázal uzemnit dostatečné množství energie blesku, bylo by na místě hromosvod znovu přizemnit.

Kdo hromosvod zkontroluje?

Revize a opravy hromosvodu samozřejmě nemůže provádět jen tak někdo. Vždy kontaktuje zkušené revizní techniky, kteří mají v oboru velkou praxi. Kromě hromosvodů se často zaměřují na revize elektrozařízení, revize elektroinstalace nebo revize elektrospotřebičů. Nejenom, že technik provede důkladnou kontrolu hromosvodu a dalších zařízení, ale do revizní zprávy uvede také zjištěné závady a možná řešení.

Revize elektro a oprava hromosvodů spolu úzce souvisí. Pokud chcete zůstat ochráněni před vlivy přírody, dopřejte hromosvodu pravidelné kontroly.