Kelímek pro termickou analýzu zajistí komplexní provedení analýzy

25.11.2020

S neutuchajícím vývojem a stále rostoucími požadavky na lepší vlastnosti určitých materiálů roste i potřeba analyzovat chování těchto látek. Jednou z nejpopulárnějších metod je takzvaná termická analýza, která představuje soubor měření, během nichž se na daném vzorku sleduje určitá vlastnost při měnící se teplotě. Konkrétně se sleduje závislost fyzikálních vlastností látek jako funkce teploty, zatímco jsou tyto látky vystavené kontrolovanému teplotnímu namáhání. 

Zdroj: ictac.org  

Obrovskou výhodou je možnost nastavení konkrétních podmínek prostředí, díky čemuž lze dobře simulovat reálné vlivy.

Kelímek pro termickou analýzu
Kelímek pro termickou analýzu

Jakými metodami se termická analýza provádí?

Už z definice termické analýzy je jasné, že se nejedná o nijak jednoduchá měření. V České republice se mu věnuje pouze několik málo laboratoří, které musí disponovat speciálními přístroji. K nim se řadí například analytický přístroj TGA Mettler-Toledo využívající metodu termogravimetrie či DSC Mettler-Toledo - diferenční skenovací kalorimetrie. Vzorky jsou měřeny ve speciálních kelímcích, protože pouze kelímek pro termickou analýzu je schopen zajistit věrohodnost a opakovatelnost měření. 

Od koho kelímky odebírat?

Během diferenční skenovací kalorimetrie DSC jsou na kelímky kladeny přísné požadavky. Aby nebylo žádným způsobem ovlivněno měření, jsou látky umístěny do kelímků pro termickou analýzu. Ty jsou odebírány pouze od specializovaných dodavatelů, kteří se zaměřují na výrobu neoriginálních kelímků. I když nejsou kelímky vyráběny originálními společnostmi, jsou přesto velice kvalitní a disponují totožnými rozměry, materiálem a fyzikálními vlastnostmi.

Jak je kontrolována kvalita kelímků?

Aby byly pánvičky pro termickou analýzu, co nejlépe využitelné, je jejich kvalitativní kontrole věnována náležitá pozornost. Každá dodávka pánviček je jednotlivě zkontrolována - a v případě zjištění, byť jen malého počtu chybných kelímků, jsou všechny nevyhovující kelímky vyřazeny. Mezi nejvýznamnější výrobce kelímků se řadí společnost TA Instruments, Netzsch, PerkinElmer, Seiko nebo Setaram.

Pokud se rozhodnete provádět termickou analýzu, věnujte kvalitě použitých kelímků náležitou pozornost. V opačném případě by provedené měření nemuselo být směrodatné.