Jímka: Plastové podzemní jímky různých typů

12.04.2022

Jímka neboli žumpa najde své využití u různých objektů, ať už se jedná o komerční, rekreační objekt či rodinný dům. Výběr vhodného typu jímky je velmi důležitý, abyste se mohli spolehnout na její kvalitu a dlouhou životnost.

Samonosná jímka

Jedním z typů jímek je samonosná jímka. Ta je určena k obsypu zeminou. Hodí se na místa bez známek spodní vody a těžké jílovité zeminy. Usazení je tedy vhodné v místech s lehkou zeminou, která obsahuje kamínky a kameny. Není dobré instalovat ji v blízkosti pojezdových cest a vsakovacích nádrží. Instalací správného typu předejdete poškození jímky. Umístění této jímky patří k nejrychlejším a nejjednodušším.

Jímky, žumpy k obetonování

Dalším typem jsou jímky, žumpy k obetonování. Pořizovací náklady jsou nízké, je však třeba počítat s cenou za beton a armaturu. Statiku této jímky zajišťuje obetonování ze všech stran. Hodí se tak i do míst s vyšším statickým zatížením (skalnaté podloží, jílovito-písčité podloží bez známek spodní vody). V případě usazování v blízkosti pojezdových cest je důležité sílu obetonování řešit se statikem. Vyšší odolnost lze dosáhnout přebetonování horní strany jímky. Lze ji pak usadit hlouběji než u předchozího typu. Není však doporučena instalace v blízkosti vsakovacích nádrží.

Dvouplášťová jímka, žumpa

Posledním dostupným typem je dvouplášťová jímka, žumpa. Je určena k usazení do měkkého betonu. Ukotvení je zajištěno plastovými výztuhami s protaženými ocelovými pruty. I u tohoto typu je možné přebetonování horní strany jímky pro vyšší odolnost proti tlaku zeminy působícího na horní stranu. Hodí se do míst se známkami spodní vody a písčitým či jílovitým podložím.

Jestliže chcete jímku instalovat do míst se známkami spodní vody, výběr vhodného typu je klíčový. Při nesprávném výběru totiž hrozí vyplavání jímky či její znehodnocení.