Hydrogeologický průzkum – pro vše, co souvisí s podzemní vodou

24.04.2022

Bez hydrogeologického průzkumu se neobejdete při realizaci čističek odpadních vod, studní, vodních zdrojů a mnoho dalšího. Služby hydrogeologa jsou komplexní, profesionál pro vás zajistí podklady potřebné pro různá vodní díla.

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum zahrnuje průzkum spojený s vyhloubením zemní sondy a provedením vsakovací zkoušky. Díky tomu lze získat konkrétní podklady pro správné dimenzování projektu. Další možnosti je hydrogeologický posudek, který však vychází pouze z geologických map a archivních průzkumů. V některých případech je posudek dostačující. Pro kvalitní podklady je však dobré požádat o hydrogeologický průzkum. Říčany jsou sídlem zkušeného profesionála, který pro vás zajistí vše potřebné.

Zasakování dešťových vod

U všech novostaveb je nutné řešit likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch. Hydrogeolog pro vás zajistí hydrogeologický průzkum, či případně posudek, na jehož základě lze projektovat konstrukci pro zasakování dešťových vod. Projektant vodohospodářských staveb může vsakovací objekt vyřešit různými způsoby. Prvním z nich je bodový zásak, pro který není nutná velká plocha a jde o dobře propustné podloží. Druhou možností je pak plošný zásak. Tyto varianty se nabízí také pro zasakování odpadních vod.

Legalizace studny

I studny potřebují mít příslušnou dokumentaci. Pokud ji vaše studna nemá, je nutná legalizace studny. I k tomu slouží hydrogeologický průzkum. S legalizací studny může pomoci také průzkumný vrt, který poskytne potřebné informace. Zjišťováno je maximum možných informací o objektu - rozměry, způsob provedení, množství vody. Zmapovat je třeba i okolní studny. Na základě průzkumu získáte takzvaný pasport studny, tedy potřebné dokumenty.

Služby hydrogeologa najdou využití v řadě různých situacích. Ať už plánujete stavbu jakéhokoliv vodního díla.