Stavební stroje – jaké je základní členění strojů využívaných pro pozemní práce?

18.08.2019

Spousty strojů, které se používají na stavbách známe, ale co ve skutečnosti dělají a ke všemu slouží, už říci většinou nedokážeme. Stavební stroje zahrnují množství jednotlivých strojů, které se poměrně složitě člení. Základní členění strojů využívaných pro pozemní práce vám nyní představíme.

Dumper Hydrema
Dumper Hydrema

Co všechno umí rypadlo

Stavební stroje využívané pro pozemní práce bývají využívány při úpravě terénu. Patří sem sejmutí ornice, výkopové práce nebo hutnící práce. Rypadla lopatová slouží k rozpojování a nakládaní zemin, hloubení příkopů nebo kanálů. Dále je můžeme rozdělit na:

  • minirypadla
  • malá rypadla
  • střední rypadla
  • těžká rypadla

Pro plošnou těžbu se využívají rypadla korečková a tyto stoje pracují kontinuálně. Rypadla příkopová neboli rýhovače zase slouží k hloubení úzkých rýh pro kladení kabelů, potrubí nebo drenáží.

Grejdry a skrejpry

Grejdry jsou kolové stroje o velkém rozvoru kol. Využívají se převážně ke shrnování nebo rozprostírání zeminy. Mohou se používat také na stahovací práce do sklonu až 90 stupňů, profilování, zahrnování rýh nebo pro čištění příkopů.

Skrejpry jsou traktorovou soupravou, která je složená z traktorového tahače a ocelové a zespodu otevíratelné korby. Ta je po celé své šířce opatřena břitem. Při pojezdu tak dochází k plošnému rozpojování zeminy, která je nahrnována do korby. Stroj může být využit i k převozu vytěžené zeminy, popřípadě k jejímu zhutnění nebo rozprostření.

Zhutňovací stroje

Zhutňovací stroje pro stavební práce využívají hned několika metod zhutňování. U zhutňovacích válců statických je zhutňovací účinek vytvářen jejich vlastní hmotností. U zhutňovacích válců vibračních je vytvářen zhutňovací účinek rychle za sebou následujících rázů běhounu na zeminu. Ty vyvolávají rozkmitání zeminy do značné hloubky.

Zhutňovací válce oscilační jsou vibrační válce, které je možno použít pro hutnění v zástavbě. Jsou navíc vybaveny měřičem hutnění. Pro menší práce se využívají takzvané žáby - vibrační pěchy a desky. Pokud stavební stroje potřebujete jen jednorázově je nejlepší si je jen vypůjčit.

Je jich totiž skutečně hodně, co myslíte?